SDA (HNX): XKLĐ Sông Đà

26/01/2022

20.60

0.40 (1.98%)

K.L: 38,200

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 8,273

EPS cơ bản (1000đ): 0.002

P/B: 0.82

P/E: 13,081.97Opening soon!