SD6 (HNX): Sông Đà 6

21/01/2022

8.10

-0.40 (-4.71%)

K.L: 205,800

KLCP lưu hành: 1,518,218

KL TB 20 phiên: 50,714

EPS cơ bản (1000đ): 0.066

P/B: 0.28

P/E: 122.83Opening soon!