SD5 (HNX): Sông Đà 5

21/01/2022

11.50

-0.20 (-1.71%)

K.L: 61,900

KLCP lưu hành: 2,600,000

KL TB 20 phiên: 143,595

EPS cơ bản (1000đ): 1.409

P/B: 0.62

P/E: 8.16Opening soon!