SD4 (HNX): Sông Đà 4

21/01/2022

8.20

-0.30 (-3.53%)

K.L: 14,900

KLCP lưu hành: 4,343,700

KL TB 20 phiên: 12,202

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 3.87

P/E: -Opening soon!