SD2 (HNX): Sông Đà 2

26/01/2022

9.50

-0.70 (-6.86%)

K.L: 9,400

KLCP lưu hành: 7,139,997

KL TB 20 phiên: 6,598

EPS cơ bản (1000đ): -1.926

P/B: 0.36

P/E: -4.93Opening soon!