SCS (HOSE): DV Hàng hóa Sài Gòn

21/01/2022

155.50

-0.60 (-0.38%)

K.L: 450

KLCP lưu hành: 11,000,000

KL TB 20 phiên: 12,235

EPS cơ bản (1000đ): 8.298

P/B: -

P/E: 18.74Opening soon!