SCR (HOSE): Sacomreal

26/01/2022

17.85

-1.30 (-6.79%)

K.L: 653,420

KLCP lưu hành: 26,206,026

KL TB 20 phiên: 10,746,250

EPS cơ bản (1000đ): 0.452

P/B: 2.38

P/E: 39.45Opening soon!