SCI (HNX): SCI E&C

18/01/2022

27.60

-3.00 (-9.80%)

K.L: 667,900

KLCP lưu hành: 34,771,611

KL TB 20 phiên: 339,561

EPS cơ bản (1000đ): 15.849

P/B: 2.10

P/E: 1.74Opening soon!