SCD (HOSE): Giải khát Chương Dương

21/01/2022

20.50

0.00 (0.00%)

K.L: 120

KLCP lưu hành: 10,300,000

KL TB 20 phiên: 4,655

EPS cơ bản (1000đ): 0.316

P/B: 1.18

P/E: 64.95Opening soon!