SBV (HOSE): Siam Brothers Việt Nam

21/01/2022

16.80

-0.15 (-0.88%)

K.L: 3,590

KLCP lưu hành: 61,968,926

KL TB 20 phiên: 122,255

EPS cơ bản (1000đ): 2.491

P/B: 1.23

P/E: 6.74Opening soon!