SBT (HOSE): Mía đường Thành Thành Công - Biên Hòa

26/01/2022

22.00

0.20 (0.92%)

K.L: 246,500

KLCP lưu hành: 57,867,089

KL TB 20 phiên: 5,015,280

EPS cơ bản (1000đ): 1.073

P/B: 0.97

P/E: 20.51Opening soon!