SAV (HOSE): Savimex

21/01/2022

27.00

0.00 (0.00%)

K.L: 740

KLCP lưu hành: 2,076,000

KL TB 20 phiên: 29,355

EPS cơ bản (1000đ): 3.665

P/B: 2.67

P/E: 7.37Opening soon!