SAM (HOSE): SAM Holdings

18/01/2022

19.85

-1.45 (-6.81%)

K.L: 249,500

KLCP lưu hành: 617,139,190

KL TB 20 phiên: 134,720

EPS cơ bản (1000đ): 0.371

P/B: 1.56

P/E: 53.47Opening soon!