SAF (HNX): Thực Phẩm SAFOCO

03/03/2021

55.00

0.00 (0.00%)

K.L: 20

KLCP lưu hành: 10,055,789

KL TB 20 phiên: 416

EPS cơ bản (1000đ): 4.650

P/B: 3.62

P/E: 11.83Opening soon!