SAB (HOSE): SABECO

26/01/2022

143.70

-1.30 (-0.90%)

K.L: 13,010

KLCP lưu hành: 124,225,000

KL TB 20 phiên: 231,675

EPS cơ bản (1000đ): 7.710

P/B: 8.11

P/E: 18.64Opening soon!