S99 (HNX): Sông Đà 9.09 (SCI)

21/01/2022

18.90

-0.70 (-3.57%)

K.L: 598,600

KLCP lưu hành: 9,899,906

KL TB 20 phiên: 1,133,767

EPS cơ bản (1000đ): 3.284

P/B: 1.70

P/E: 5.76Opening soon!