S4A (HOSE): Thủy điện Sê San 4A

18/01/2022

29.90

0.90 (3.10%)

K.L: 500

KLCP lưu hành: 1,286,984

KL TB 20 phiên: 9,445

EPS cơ bản (1000đ): 2.371

P/B: 5.04

P/E: 12.61Opening soon!