ROS (HOSE): Xây dựng FLC FAROS

21/01/2022

9.05

0.59 (6.97%)

K.L: 8,415,400

KLCP lưu hành: 56,483,890

KL TB 20 phiên: 10,988,345

EPS cơ bản (1000đ): 0.035

P/B: 0.54

P/E: 259.94Opening soon!