RIC (HOSE): Quốc tế Hoàng Gia

21/01/2022

17.00

-0.95 (-5.29%)

K.L: 720

KLCP lưu hành: 6,480,000

KL TB 20 phiên: 48,875

EPS cơ bản (1000đ): -1.071

P/B: 0.95

P/E: -15.88Opening soon!