RDP (HOSE): Nhựa Rạng Đông

03/03/2021

11.95

0.75 (6.70%)

K.L: 16,750

KLCP lưu hành: 41,069,921

KL TB 20 phiên: 56,075

EPS cơ bản (1000đ): 0.089

P/B: 0.95

P/E: 134.35



Opening soon!