RDP (HOSE): Nhựa Rạng Đông

27/05/2022

9.39

0.00 (0.00%)

K.L: 3,580

KLCP lưu hành: 1,083,333

KL TB 20 phiên: 21,690

EPS cơ bản (1000đ): 0.279

P/B: 0.55

P/E: 33.61



Opening soon!