RAL (HOSE): Bóng đèn & Phích Rạng Đông

18/01/2022

125.30

-1.60 (-1.26%)

K.L: 2,290

KLCP lưu hành: 70,368,754

KL TB 20 phiên: 36,555

EPS cơ bản (1000đ): 32.199

P/B: 11.46

P/E: 3.89Opening soon!