QCG (HOSE): Quốc Cường Gia Lai

18/01/2022

16.20

-1.20 (-6.90%)

K.L: 3,700

KLCP lưu hành: 3,054,988

KL TB 20 phiên: 256,610

EPS cơ bản (1000đ): 0.131

P/B: 1.44

P/E: 123.26Opening soon!