PXS (HOSE): Lắp máy Dầu khí

21/01/2022

11.90

0.00 (0.00%)

K.L: 81,810

KLCP lưu hành: 357,682,555

KL TB 20 phiên: 151,700

EPS cơ bản (1000đ): 0.066

P/B: 0.64

P/E: 181.10Opening soon!