PXI (HOSE): XL CN và dân dụng Dầu khí

18/01/2022

6.76

-0.50 (-6.89%)

K.L: 50,720

KLCP lưu hành: 8,000,000

KL TB 20 phiên: 31,710

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.32

P/E: -Opening soon!