PVT (HOSE): Vận tải Dầu khí PVTrans

18/01/2022

21.00

-0.95 (-4.33%)

K.L: 397,790

KLCP lưu hành: 15,000,000

KL TB 20 phiên: 6,346,305

EPS cơ bản (1000đ): 2.166

P/B: -

P/E: 9.70Opening soon!