PVS (HNX): DVKT Dầu khí PTSC

20/04/2021

23.20

-0.10 (-0.43%)

K.L: 8,546,350

KLCP lưu hành: 477,966,290

KL TB 20 phiên: 10,944,681

EPS cơ bản (1000đ): 1.357

P/B: 0.91

P/E: 17.10Opening soon!