PVS (HNX): DVKT Dầu khí PTSC

21/01/2022

29.50

1.00 (3.51%)

K.L: 14,829,000

KLCP lưu hành: 82,574,412

KL TB 20 phiên: 12,172,881

EPS cơ bản (1000đ): 1.427

P/B: 3.00

P/E: 20.67Opening soon!