PVM (UPCOM): Thiết bị dầu khí (PV MACHINO)

26/02/2021

20.70

-0.40 (-1.90%)

K.L: 256,200

KLCP lưu hành: 38,638,600

KL TB 20 phiên: 241,607

EPS cơ bản (1000đ): 1.288

P/B: 1.72

P/E: 16.08Opening soon!