PVL (HNX): Đầu tư Nhà Đất Việt

18/01/2022

11.40

-1.20 (-9.52%)

K.L: 1,693,200

KLCP lưu hành: 20,000,000

KL TB 20 phiên: 309,721

EPS cơ bản (1000đ): 0.059

P/B: 1.51

P/E: 194.20Opening soon!