PVI (HNX): Bảo hiểm PVI

21/01/2022

46.20

0.00 (0.00%)

K.L: 136,000

KLCP lưu hành: 38,398,179

KL TB 20 phiên: 90,486

EPS cơ bản (1000đ): 3.925

P/B: 4.11

P/E: 11.77Opening soon!