PVG (HNX): Kinh doanh LPG Việt Nam

26/01/2022

11.40

-0.10 (-0.87%)

K.L: 90,200

KLCP lưu hành: 59,489,787

KL TB 20 phiên: 56,285

EPS cơ bản (1000đ): 0.466

P/B: -

P/E: 24.48Opening soon!