PVC (HNX): Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí

26/01/2022

15.90

-0.10 (-0.62%)

K.L: 795,400

KLCP lưu hành: 323,651,246

KL TB 20 phiên: 782,810

EPS cơ bản (1000đ): 0.106

P/B: 1.02

P/E: 150.42Opening soon!