PTS (HNX): Vận tải Petrolimex HP

18/01/2022

11.60

-1.20 (-9.38%)

K.L: 16,400

KLCP lưu hành: 224,187,694

KL TB 20 phiên: 38,609

EPS cơ bản (1000đ): 1.409

P/B: 0.37

P/E: 8.23Opening soon!