PTL (HOSE): Petroland

18/01/2022

12.10

-0.90 (-6.92%)

K.L: 70,400

KLCP lưu hành: 421,716,959

KL TB 20 phiên: 202,910

EPS cơ bản (1000đ): 0.001

P/B: 0.37

P/E: 11,229.69Opening soon!