PTI (HNX): Bảo hiểm Bưu điện

26/01/2022

60.00

1.00 (1.69%)

K.L: 5,500

KLCP lưu hành: 21,599,998

KL TB 20 phiên: 5,259

EPS cơ bản (1000đ): 3.187

P/B: 3.15

P/E: 18.83Opening soon!