PTB (HOSE): Công ty Cổ phần Phú Tài

18/01/2022

102.00

0.80 (0.79%)

K.L: 10,610

KLCP lưu hành: 5,568,000

KL TB 20 phiên: 400,575

EPS cơ bản (1000đ): 8.601

P/B: 6.16

P/E: 11.86Opening soon!