PSI (HNX): Chứng khoán Dầu khí

21/01/2022

15.20

-0.30 (-1.94%)

K.L: 246,700

KLCP lưu hành: 21,600,000

KL TB 20 phiên: 412,951

EPS cơ bản (1000đ): 0.183

P/B: 1.40

P/E: 83.09Opening soon!