PSD (HNX): Phân phối Tổng hợp Dầu khí

26/01/2022

33.30

-0.60 (-1.77%)

K.L: 11,600

KLCP lưu hành: 12,500,000

KL TB 20 phiên: 123,205

EPS cơ bản (1000đ): 1.937

P/B: -

P/E: 17.19Opening soon!