PRE (HNX): Tái bảo hiểm PVI

21/01/2022

18.90

-0.20 (-1.05%)

K.L: 28,800

KLCP lưu hành: 40,000,000

KL TB 20 phiên: 3,175

EPS cơ bản (1000đ): 1.952

P/B: 1.56

P/E: 9.68Opening soon!