PPY (HNX): Xăng dầu dầu khí Phú Yên

18/01/2022

17.40

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 59,841,300

KL TB 20 phiên: 880

EPS cơ bản (1000đ): 1.535

P/B: 1.65

P/E: 11.34Opening soon!