PPS (HNX): DVKT Điện lực Dầu khí

18/01/2022

13.00

0.00 (0.00%)

K.L: 15,800

KLCP lưu hành: 35,000,000

KL TB 20 phiên: 23,470

EPS cơ bản (1000đ): 1.373

P/B: -

P/E: 9.47Opening soon!