PPE (HNX): PVPower Engineering

26/01/2022

10.60

-1.10 (-9.40%)

K.L: 2,700

KLCP lưu hành: 50,000,000

KL TB 20 phiên: 1,486

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.96

P/E: -Opening soon!