PPC (HOSE): Nhiệt điện Phả Lại

21/01/2022

22.30

-0.10 (-0.45%)

K.L: 9,540

KLCP lưu hành: 300,000,000

KL TB 20 phiên: 324,405

EPS cơ bản (1000đ): 3.153

P/B: 1.97

P/E: 7.07Opening soon!