POM (HOSE): Thép Pomina

18/01/2022

12.50

-0.90 (-6.72%)

K.L: 29,370

KLCP lưu hành: 8,651,926

KL TB 20 phiên: 394,805

EPS cơ bản (1000đ): 0.576

P/B: 0.80

P/E: 21.70Opening soon!