PNJ (HOSE): Vàng Phú Nhuận

15/10/2021

100.50

-0.50 (-0.50%)

K.L: 51,480

KLCP lưu hành: 48,290,629

KL TB 20 phiên: 512,785

EPS cơ bản (1000đ): 5.198

P/B: -

P/E: 19.33Opening soon!