PMP (HNX): Bao bì Đạm Phú Mỹ

18/01/2022

15.00

-0.50 (-3.23%)

K.L: 500

KLCP lưu hành: 40,000,000

KL TB 20 phiên: 798

EPS cơ bản (1000đ): 1.690

P/B: 0.73

P/E: 8.87Opening soon!