PMC (HNX): Pharmedic

21/01/2022

66.00

-0.30 (-0.45%)

K.L: 4,700

KLCP lưu hành: 16,100,000

KL TB 20 phiên: 6,417

EPS cơ bản (1000đ): 7.638

P/B: 4.98

P/E: 8.64Opening soon!