PLP (HOSE): SX và CN Nhựa Pha Lê

21/01/2022

14.70

0.20 (1.38%)

K.L: 28,010

KLCP lưu hành: 6,666,666

KL TB 20 phiên: 991,255

EPS cơ bản (1000đ): 1.140

P/B: 1.29

P/E: 12.89Opening soon!