PJT (HOSE): Vận tải thủy PETROLIMEX

26/02/2021

11.65

0.05 (0.43%)

K.L: 120

KLCP lưu hành: 15,360,478

KL TB 20 phiên: 5,960

EPS cơ bản (1000đ): 1.751

P/B: 0.79

P/E: 6.65Opening soon!