PJT (HOSE): Vận tải thủy PETROLIMEX

27/05/2022

11.25

-0.15 (-1.32%)

K.L: 780

KLCP lưu hành: 1,800,000

KL TB 20 phiên: 19,475

EPS cơ bản (1000đ): 1.774

P/B: 0.42

P/E: 6.34Opening soon!