PJC (HNX): TM và Vận tải Petrolimex HN

21/01/2022

25.00

1.60 (6.84%)

K.L: 1,200

KLCP lưu hành: 75,011,625

KL TB 20 phiên: 587

EPS cơ bản (1000đ): 2.603

P/B: 0.88

P/E: 9.60Opening soon!