PIC (HNX): Đầu tư Điện lực 3

21/01/2022

13.00

0.50 (4.00%)

K.L: 400

KLCP lưu hành: 7,192,550

KL TB 20 phiên: 11,981

EPS cơ bản (1000đ): 0.985

P/B: -

P/E: 13.20Opening soon!